Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\theme.php on line 2367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\theme.php on line 2360

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2720

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in C:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\zone\vendor\twig\twig\src\Node\Node.php on line 46
<br /> <b>Deprecated</b>: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in <b>C:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\zone\vendor\twig\twig\src\Extension\CoreExtension.php</b> on line <b>1592</b><br /> Projekt |ZONE
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in C:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\zone\vendor\twig\twig\src\Extension\CoreExtension.php on line 1592

Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64


Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64

ZONE

Zintegrowany System Wsparcia Polityk
i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji

19720

zinwentaryzowanych budynków

18099

zinwentaryzowanych kotłów

20.37

średnie dzienne spalanie węgla

Klasa 3

najczęściej występująca klasa kotła


Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64

Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64

Formularz inwentaryzacyjny

Jeśli Twoja gmina bierze udział w pilotażowym etapie inwentaryzacji danych dot. efektywności energetycznej budynków skorzystaj z aplikacji, w której samodzielnie możesz uzupełnić informacje o swoim budynku.

zaloguj się

Jeśli posiadasz już konto w systemie ZONE, zaloguj się, uzupełnij formularz informacjami nt. swojego budynku. Możesz też zmienić swoje dane lub podejrzeć swoje odpowiedzi.

zarejestruj się

Po dokonaniu rejestracji uzyskasz dostęp do systemu - tam możesz uzupełnić dane na temat posiadanych źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń (CG) i wody (CWU)

Dowiedz się więcej


Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64

O projekcie

Uruchomienie optymalnych działań na podstawie danych

Poprawa jakości powietrza w Polsce jest złożoną kwestią. W celu jej uproszczenia i zapewnienia danych służących wypracowaniu efektywnych programów wsparcia  działań na rzecz czystego powietrza powstał zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, w skrócie ZONE. Celem projektu jest m.in. rozwój opracowanego i przetestowanego narzędzia w postaci elektronicznego systemu inwentaryzacji budynków. System zawiera dane na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Na podstawie wiarygodnych i zintegrowanych informacji mogą zostać podjęte decyzje przez wszystkie właściwe podmioty administracji publicznej, które zajmują się kwestią jakości polskiego powietrza.

Problem smogu
w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie i stanowi także istotny problem w krajach UE. Problem smogu w Polsce występuje co najmniej od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw są główną przyczyną występowania smogu w naszym kraju. Na potrzebę inwentaryzacji danych dot. stanu budynków wskazywał w 2017 roku NIK w raporcie “Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”.

Droga naszego projektu

Potrzeba

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny emitowane przez kotły i piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Ustawa ustanawia pomoc dla miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Możliwe jest sfinansowanie aż do 100% kosztów termomodernizacji i remontów.

Pilotaż

Moduł inwentaryzacji zostanie pilotażowo uruchomiony i przetestowany w ośmiu gminach, wybranych według metody analizy wielokryterialnej, spośród wszystkich gmin w Polsce.

Wdrożenie

Wnioski z przeprowadzonego pilotażu zostaną wdrożone, a projekt ZONE w ulepszonej formie zacznie działać w obrębie całej Polski.

Zaangażowane instytucje

Projekt realizowany jest w konsorcjum instytucjonalnym – dzięki zaangażowaniu aż 5 podmiotów prace prowadzone mogą być w sposób kompleksowy i równoległy, prowadząc m.in. badania spirometryczne, analityczne, modelowanie, legislacyjne oraz technologiczne.

 

Lider projektu ZONE. Prace Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce.  Działania mają na celu zapewnienie realnych ułatwień dla przedsiębiorców, które zdejmują z nich wiele biurokratycznych obciążeń.

 

Wiodący Instytut w zakresie ochrony środowiska, został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 roku. Zakres działalności Instytutu jest szeroki i obejmuje m.in. opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej kraju, prowadzenie kompleksowych badań środowiska, ochronę atmosfery, klimatu, wód i zasobów wodnych, przyrody oraz ochronę przed hałasem i wibracjami czy gospodarowanie odpadami.


Niezależna, narodowa instytucja badawczo-rozwojowa w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy.

 

W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.

Krakowski Alarm Smogowy jest czołową organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się jakością powietrza. Powstała ona w 2013r. w celu działania na korzyść zmian w obszarze jakości powietrza oraz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie. Alarm podejmuje szereg działań we współpracy z władzami lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi i jest zaangażowany w tworzenie nowych rozwiązań prawnych i instrumentów finansowych wspomagających ochronę powietrza.

Zbieranie i przetwarzanie danych, jako nasz wkład w Program Czyste Powietrze

W ramach projektu ZONE realizowanych jest szereg działań wspierających stworzenie skutecznego rozwiązania. Wśród nich są m.in.:

 • analiza jakości powietrza w wybranych obszarach testowych
 • opracowanie koncepcji wykorzystania ZONE w zakresie modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
 • wypracowanie scenariuszy redukcji emisji
 • pomiary powietrza “transektowe”
 • wyznaczenie zależności pomiędzy jakością powietrza a zdrowiem
 • badania spirometryczne w gminach pilotażowych
 • ocena redukcji negatywnych skutków zdrowotnych
 • opracowanie bazy wskaźników emisji z indywidualnych urządzeń grzewczych do szacowania emisji w stanie obecnym / po zastosowaniu alternatywnych źródeł paliw
 • opracowanie metodyki pomiaru emisji za pomocą drona i urządzeń przenośnych
 • opracowanie bazy danych ekonomicznych do szacowania nakładów na oszacowanie niskiej emisji
 • stworzenie aplikacji mobilnej działającej off-line, służącej inwentaryzacji prowadzonej przez kontrolerów
 • stworzenie aplikacji webowej bezpośrednio dla mieszkańców, którzy mogą dokonać samodzielnej inwentaryzacji

Dla kogo jest projekt?

Dla gmin

Gminy biorące udział w projekcie ZONE mają okazję zebrać dane dotyczące budynków znajdujących się w jej obrębie. Stworzona aplikacja przeznaczona jest dla pracowników gminy prowadzących działania ewidencyjne budynków. Jest ona bezpłatna i umożliwia zebranie danych o izolacji termicznej, sposobie ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Dla obywateli

Zanieczyszczenie powietrza ma szereg bardzo negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Dlatego stworzyliśmy projekt ZONE, który będzie solidną podstawą do zaplanowania działań opartych na zebranych danych. Umożliwi to redukcję zanieczyszczenia powietrza, co przełoży się na mniejsze ryzyko zdrowotne spowodowane złą jakością powietrza dla każdej osoby zamieszkującej w Polsce.

Dla instytucji przetwarzających dane w ramach walki ze smogiem

Brak odpowiednich danych to obecnie największy problem dla instytucji walczących o zmniejszenie zanieczyszczenia polskiego powietrza. Projekt ZONE rozwiąże brak adekwatnych informacji niezbędnych do racjonalnego działania. Dane zebrane w ramach projektu zostaną wykorzystane w celu zaplanowania optymalnych działań, mających za zadanie poprawę jakości powietrza w Polsce. Dzięki takiemu podejściu będą one o wiele bardziej efektywne i skuteczne.

Nasze narzędzia

Gminy zaangażowane w pilotaż (8)

Gmina Karczew

W gminie Karczew jest ok. 3900 domków jednorodzinnych. Do aktualizowania gminnych danych o budynkach przyczynią się kominiarze, którzy bedą zbierać informacje przy okazji kresowych przeglądów i kontroli stanu wentylacji i kominów.

Inwentaryzacja on-line

Tworzone narzędzie w postaci aplikacji webowej (dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej) służy do inwentaryzacji stanu budynków, także przez samych ich właścicieli . Poprzez aplikację zbierane są dane m.in. na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Zebrane informacje odkładane są w spójnej bazie danych.

Narzędzie na obecnym etapie realizacji dostępne jest tylko dla mieszkańców i przedstawicieli gmin zaangażowanych w pilotażową część projektu.

ZONEapp – aplikacja mobilna

Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników gmin oraz innych uprawnionych osób prowadzących działania ewidencyjne i kontrolne budynków mieszkalnych. ZONEapp umożliwia przeprowadzenia kontroli na urządzeniach mobilnych, także w trybie off-line.

Narzędzie na obecnym etapie realizacji dostępne jest tylko dla przedstawicieli gmin zaangażowanych w pilotażową część projektu.

Pobierz aplikację ZONEapp
dla systemu Android
Pobierz aplikację ZONEapp
dla systemu iOS

Bot

Automatyczne narzędzie wspomagające walkę z nielegalną sprzedażą i obrotem kotłów wysokoemisyjnych. Robot internetowy (tzw. crawler) ma między innymi badać zawartość witryn sprzedażowych i aukcyjnych pod kątem zamieszczania na nich ofert lub ogłoszeń o kotłach niespełniających norm emisyjnych.


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4826