Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\theme.php on line 2367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\theme.php on line 2360

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 2697
<br /> <b>Deprecated</b>: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in <b>D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\zone\vendor\twig\twig\src\Extension\CoreExtension.php</b> on line <b>1592</b><br /> Konsorcjum |ZONE
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\zone\vendor\twig\twig\src\Extension\CoreExtension.php on line 1592

Notice: Trying to access array offset on value of type null in D:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64

Notice: Trying to access array offset on value of type null in D:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64

Notice: Trying to access array offset on value of type null in D:\home\site\wwwroot\wp-content\plugins\js_composer\include\autoload\vc-shortcode-autoloader.php on line 64

Projekt ZONE tworzy konsorcjum instytucji publicznych i pozarządowych, których uzupełniające się kompetencje gwarantują wysoką jakość realizowanych działań.

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

Pośród wielu prowadzonych przez nas działań, nasi partnerzy przyczyniają się do tak ważnych kwestii jak edukacja lub usprawnienie inwentaryzacji budynków oraz kotłów na paliwo stałe. 

 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest liderem projektu ZONE. Prace Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce.

Zadania w projekcie:

 • koordynacja działań
 • wsparcie instytucjonalne
 • wypracowanie propozycji regulacji prawnych mocujących prototyp na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
 • przeprowadzanie konsultacji
  z interesariuszami i potencjalnymi użytkownikami
 • identyfikacja potrzeb, na jakie ma odpowiadać prototyp rozwiązań

 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy

Zadania w projekcie:

 • wypracowanie prototypów narzędzi
 • wdrożenie pierwszej wersji aplikacji webowej dla gmin pilotażowych
 • opracowanie i implementacja aplikacji mobilnej dla uprawnionych do inwentaryzacji

 

 

 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, wiodący Instytut w zakresie ochrony
środowiska, został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986
roku. Zakres działalności Instytutu jest szeroki i obejmuje m.in. opracowywanie podstaw strategii i
polityki ekologicznej kraju, prowadzenie kompleksowych badań środowiska, ochronę atmosfery,
klimatu, wód i zasobów wodnych, przyrody oraz ochronę przed hałasem i wibracjami czy
gospodarowanie odpadami.
W strukturze Instytut utworzone zostały dwa wiodące Ośrodki:
– Ośrodek Ochrony Atmosfery, w którym prowadzone są liczne działania, w tym prowadzenie
pomiarów jakości powietrza, identyfikacja i prognozowanie zagrożeń związanych z
zanieczyszczeniem atmosfery, tworzenie systemów wspomagania decyzji opartych o
modelowanie matematyczne oraz opracowywanie wytycznych, zaleceń, procedur i metodyk
badań z uwzględnieniem systemu zapewnienia jakości wyników.
oraz
– Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, którego jednym z podstawowych zadań
jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w Polsce oraz
krajowej bazy, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
Wyniki wielu prac IOŚ–PIB służą wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych Polski, w szczególności
w zakresie ochrony powietrza.


Zadania w projekcie:

 • wsparcie merytorycznie Konsorcjantów w zakresie opracowania zasad inwentaryzacji źródeł tzw.
  niskiej emisji, oraz procedur przetworzenia i weryfikacji danych
 • opracowanie koncepcji wykorzystania systemu ZONE w systemach wspomagania decyzji
  wykorzystujących techniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w małej skali praz
  zasad tworzenia lokalnych scenariuszy działań w zakresie redukcji źródeł emisji z uwzględnieniem
  celów ekonomicznych i zdrowotnych
 • wykonanie analizy jakości powietrza w wybranych obszarach testowych w oparciu o prowadzone
  wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym pomiary jakości powietrza (w tym prowadzone stacją mobilną) oraz wyniki modelowania
 • opracowanie scenariuszy redukcji emisji


Efekty prac:

 • ocena stanu jakości powietrza w wybranych obszarach pilotażowych
 • opracowanie wspólnie z IChPW algorytmów szacowania emisji ze źródeł indywidualnych
 • opracowanie wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym algorytmów szacowania kosztów zewnętrznych
 • opracowanie demonstracyjnych scenariuszy redukcji emisji dla wybranych obszarów
  pilotażowych

 

 

 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla został utworzony w 1955 r. i działa na podstawie Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.  Organem nadzorującym Instytut jest Minister Energii.

W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach spalania, zgazowania i pirolizy. Wszystkie badania prowadzone w obszarach badawczych kładą silny nacisk na zagadnienia ochrony środowiska a w szczególności na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych i gazów cieplarnianych.

IChPW jest głównym ekspertem od zagadnień technicznych i emisyjnych związanych ze spalaniem paliw stałych w indywidualnych urządzeniach grzewczych.


Zadania w projekcie: 

 • Opracowanie bazy wskaźników emisji z indywidualnych urządzeń grzewczych do szacowania emisji zanieczyszczeń w stanie obecnym oraz po zastosowaniu alternatywnych źródeł i/lub paliw.
 • Opracowanie bazy danych ekonomicznych do szacowania nakładów na ograniczanie niskiej emisji
 • Opracowanie metodyki pomiaru emisji z indywidualnych urządzeń grzewczych za pomocą drona
 • Opracowanie metodyki pomiaru emisji z indywidualnych urządzeń grzewczych za pomocą urządzeń przenośnych
 • Przygotowanie regulacji prawnych dotyczących wprowadzenia kontroli emisyjnych
 • Przygotowanie koncepcji funkcjonalności opracowanej bazy ZONE
 • Przeprowadzenie pomiarów emisji z indywidualnych urządzeń grzewczych, pracujących w warunkach rzeczywistych (domy jednorodzinne, wielorodzinne, kamienice), spalających paliwa o standardowych jakościach i obsługiwanych przez typowych użytkowników, przy użyciu:
  • referencyjnej aparatury pomiarowej,
  • urządzeń przenośnych,
  • dronów.
 • Opracowanie bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń z indywidualnych urządzeń grzewczych przy wykorzystaniu danych z pomiarów emisyjnych na rzeczywistych urządzeniach
 • Opracowanie koncepcji przeprowadzenia działań kontrolnych i pozyskiwania danych emisyjnych z indywidualnych urządzeń grzewczych
 • Opracowanie wytycznych dla szacowania nakładów na ograniczanie niskiej emisji

 

Efekty prac:

 • Unikalna w skali europejskiej baza wskaźników emisji typowych zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw w indywidualnych źródłach ciepła różnego typu
 • Metodyka zbierania danych emisyjnych na podstawie przeprowadzonych pomiarów emisji zanieczyszczeń z rzeczywistych urządzeń grzewczych wykonany w ramach pilotażu w 9 gminach przy użyciu przenośnych urządzeń pomiarowych
 • Metodyka wykonywania pomiarów emisji substancji typowych dla spalania paliw z wykorzystaniem dronów na podstawie nowatorskich badań nad wykorzystaniem latających laboratoriów (mierników stężeń zanieczyszczeń powietrza zamontowanych na dronach) do pomiaru emisji zanieczyszczeń z  urządzeń grzewczych
 • Baza danych o kosztach funkcjonowania źródeł emisji i kosztach związanych z wymianą źródeł emisji na alternatywne lub zastosowaniem paliw o lepszej jakości.
 • Propozycje prawne stanowiące podstawę do zmian legislacyjnych, umożliwiających wprowadzenie w Polsce pomiarów emisji z indywidualnych źródeł ciepła za pomocą urządzeń przenośnych.

 

Krakowski Alarm Smogowy jest czołową organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się jakością powietrza. Powstała ona w 2013r., aby działać na korzyść zmian w obszarze jakości powietrza oraz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie. Główny cel KAS zakłada zmianę w polskim systemie legislacyjnym oraz finansowym, która poskutkuje poprawą jakości powietrza. Organizacja współpracuje z władzą na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym i jest zaawansowana w tworzenie nowych rozwiązań prawnych w obszarach takich jak: standardy emisyjne z palenisk, strefy ograniczonego ruchu, stawki parkingowe w miastach, normy jakości węgla, kontrole emisji z palenisk domowych czy uchwały antysmogowe.

Krakowski Alarm Smogowy działa na poziomie lokalnych społeczności i wspiera je w domaganiu się prawa do oddychania czystym powietrzem. Te działania są możliwe dzięki istnieniu Polskiego Alarmu Smogowemu zrzeszającego ponad 30 lokalnych alarmów i działającego jako organizacja parasolowa. KAS zajmuje się też wspomnianym już podnoszeniem świadomości społecznej wśród znaczącej liczby ludzi i ma na tym polu bogate doświadczenie. Prowadzi portal smoglab.pl, który podejmuje szeroko pojętą tematykę ochrony i jakości powietrza, z liczbą odsłon sięgającą ponad 100 tys./miesiąc. Organizacja współpracuje również z mediami zarówno lokalnymi, jak i krajowymi. KAS posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu pomiarów jakości powietrza, a w szczególności pyłowych zanieczyszczeń powietrza, korzystając z referencyjnych metodyk oraz profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Na tym polu współpracuje również z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Zadania w projekcie:

 • Pomiary jakości powietrza typu „transektowe” (mapowanie stężeń zanieczyszczeń) oraz w wybranych gminach pomiary stacjonarne.
 • Wyznaczenie zależności funkcyjnych jakość powietrza – zdrowie.
 • Przeprowadzenie badań spirometrycznych w gminach pilotażowych.
 • Ocena redukcji negatywnych skutków zdrowotnych przy analizie scenariuszy dla gmin pilotażowych.

Efekty prac:

 • Określenie obszarów gminach pilotażowych o największym stężeniu, wymagających pierwszeństwa w poprawie jakości powietrza.
 • Wyniki badań spirometrycznych dla dzieci, szkół i gmin.
 • Raport z poprawy jakości dla wybranych scenariuszy dla gmin przy zastosowaniu poszczególnych działań antysmogowych.

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\home\site\wwwroot\wp-includes\formatting.php on line 4803